ACC
"The Blue Birds"

Nachtcross competitie reglement 2017

Voor dit jaar is er door de 5 organiserende verenigingen ook weer een nachtcross competitie georganiseerd. Tevens hebben we dit jaar in onderling overleg een aantal regels opgesteld.

Dit reglement kunnen jullie terug vinden op de website van de A.S.U.Z., of via http://asuzcross.nl/nachtcross.

Wij wensen jullie allemaal een sportieve competitie toe!

Voorwaarden

Auto Sport Unie Zuid 
Secretariaat: C. Reintjes, Drabbelsweg 3, 5814 AG Veulen. 
tel: 0478-581266 Kamer van koophandel: 40164370

Door inschrijving van dit formulier verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

 1. Door zich voor deelneming aan de cross in te schrijven onderwerpt elke deelnemer zich aan de bepalingen van het wedstrijd/huishoudelijk reglement van de A.S.U.Z. (te verkrijgen bij vereniging)
 2. Door de inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties welke niet in de onder punt 1 genoemde reglementen zijn aangegeven.
 3. De ondergetekende verklaard dat hij/zij de A.S.U.Z. de organiserende vereniging, medewerkers van en op het circuit, bestuursleden, officials, niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, Welke dan ook, die voor hem/haar in verband met deelneming aan de cross mocht ontstaan. Rijden in een crossauto op het rennerskwartier is geheel voor eigen risico.
 4. Dit formulier is tevens een 1-dags lidmaatschap van de organiserende club/vereniging. Al deze autocrosswedstrijden worden verreden onder auspicieën van de A.S.U.Z..
 5. Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend en voor de gestelde sluitingsdatum te worden ingediend.
 6. Elke onjuiste verklaring al dan niet opzettelijk gedaan, heeft nietigheid van dit inschrijfformulier en uitsluiting van deelname ten gevolge.
 7. Inschrijving voor de nachtcross is pas geldig als het bedrag van €50,- is overgemaakt op rekeningnummer NL48 RABO 0125314558 (Rabobank) o.v.v. naam, woonplaats en uniek identificatienummer. Dit identificatienr. ontvang je per mail in je inschrijfbevestiging.
 8. LET OP!!!: Alleen nummer invullen dat je hebt gekregen bij de Nachtcross Veulen, Baarlo of Horst 2017! Iedereen behoudt dit nummer voor 2017! Heb je nog geen eerdere nachtcross gereden in 2017 laat dit veld dan leeg.
 9. Telefoonnr. bij nood op de wedstrijddag: 06-42911740.

Aanvullende voorwaarden

Er wordt gereden onder het geldende regelement van de ASUZ. Dit betekent dat alle bepalingen en regels tijdens de avond/nachtcross en de kwalificaties van kracht zijn die hierin vermeld staan.

Nachtcross auto’s vallen onder het toerwagen reglement ASUZ.

Door inschrijving verklaart de deelnemer ook bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende regels waar een avond/nachtcrossauto en de rijder aan moeten voldoen, Hierbij ook de aanvullende regels nachtcross.

 • Reglement Nachtcross Competitie 2017
 • Bevindingen en aanvullingen nachtcrossreglement 2017
 • Auto moet voldoen aan alle veiligheidseisen die vermeld staan in het geldende ASUZ reglement onder de noemer: Toerwagens.
 • Auto moet goed gekeurd zijn voor aanvang van de wedstrijd.
 • Banden zijn vrij.
 • Motor en versnellingsbak zijn vrij.
 • Vering en schokdempers zijn vrij.
 • Verlichting aan voor- en achterzijde is verplicht.
 • Remlicht en stoflamp is verplicht, stoflamp moet altijd branden (buiten hoofdstroomschakelaar om)
 • Nummerbord verlichting is verplicht.
 • Originele tank gebruiken is toegestaan.
 • Benzine tank binnen de auto moet goed zijn afgeschermd.
 • Accu in de auto moet goed zijn afgeschermd met een jerrycan o.i.d.
 • Extra versteviging is toegestaan maar enkel bedoeld om de eigen auto te beschermen en niet andere auto’s schade toe te brengen. Deze versteviging moet ook binnen de contouren van de auto blijven. Beoordeling hiervan is aan de keurmeester.
 • Geen scherpe of uitstekende delen aan de auto.
 • Geen jeeps, bussen, verlaagde kevers en sprinters toegestaan.
 • Originele 4-puntsgordel is verplicht.
 • Nekband dragen is verplicht.
 • Deugdelijke valhelm dragen is verplicht.
 • Oogbescherming is verplicht, bijv. crossbril of helm met vizier.
 • Alleen de rijder mag in de auto zitten tijdens de wedstrijd en in de pitstraat.
 • Stoel moet in de rugleuning gesteund worden.
 • Tijdens de voorrondes (15 minuten) is de pits gesloten.
 • Opzettelijk duwen wordt bestraft met strafrondes of gehele uitsluiting van deelname. Gestrafte nummers worden voor de prijsuitreiking genoemd. Er is geen protest of discussie hierover mogelijk.
 • Op de uitslag is geen protest mogelijk.
 • Alle rijders van 18 jaar en ouder met een geldig rijbewijs zijn welkom, deze moet iedereen op de wedstrijddag meenemen. Geen rijbewijs is ook niet rijden en geen geld terug.
 • Maximaal aantal opgaves: 160 auto's in de voorrondes en 85 auto's in de nachtcross.
 • Nachtcross duurt 60 minuten met een maximale uitloop van 15 min. (onder rood staat tijd stil)
 • Kosten inschrijving: € 50,- (incl. transponder huur)
 • De transponderhouder is te koop voor €15,-.
 • Niet betaald is niet opgegeven.
 • Betaald en niet rijden is geen geld terug.
 • Alleen betaling mogelijk via bank (IBAN: NL48 RABO 0125314558 T.N.V. ACC The Blue Birds) met vermelding van het unieke identificatienummer dat je ontvangt bij inschrijving.
 • Rijders en monteurs betalen entree geld volgens de ASUZ richtlijnen.
 • Einddatum inschrijvingen t/m 1 augustus
 • Er zijn 2 kwalificaties, even en oneven nummers. De eerste 30 auto's van elke kwalificatie plaatsen zich voor de nachtcross.
 • Bij de herkansing gaan de eerste 25 auto's door.
 • De nr's 1 t/m 10 van beiden voorrondes (met de meeste ronden) mogen op de eerste 10 startplaatsen starten. Startopstelling is in rijen van 5 auto's naast elkaar.
 • Vragen: info@thebluebirds.nl
 • Op de ASUZ website staan de nieuwste regels welke ook voor deze cross gelden.
 • Na 23.00 uur geen cross auto's meer rijden, verplaatsen of motor aanzetten e.d.
 • Na 01.30 uur geen geluid meer in het rennerskwartier van muziek e.d.
 • Door beperkte ruimte worden alleen auto’s of tractoren bestemd voor vervoer van de crossauto’s, caravan of camper op rennerskwartier toegelaten. Auto’s of tractoren alleen of met gewone aanhanger dus niet!
 • Terrein gaat 6 augustus om 13.00 open!