Lidmaatschap

Lidmaatschap

Mutaties

Nieuwe leden worden bij aanvang van het nieuwe seizoen (jaar) van harte welkom geheten bij onze club.

Aanmelden

Wil jij graag lid worden van ACC The Blue Birds? Meld je dan aan via dit inschrijfformulier of doe dit schriftelijk (per e-mail) bij het secreatariaat: Minke Thomassen (secretariaat@thebluebirds.nl).

Afmelden

Afmelden als lid dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren vóór het nieuwe jaar bij het secretariaat: Minke Thomassen (secretariaat@thebluebirds.nl). Spullen die in bruikleen zijn dienen eerst te worden overgedragen, alvorens het lidmaatschap ongedaan kan worden gemaakt. Ook moeten alle openstaande betalingen (contributies, licenties, boetes e.a.) worden voldaan. Gelieve afmeldingen tijdig bekend te maken.

Contributie

De uitgangspunten van contributies binnen ACC The Blue Birds zijn als volgt:

  • Ieder lid betaald contributie
  • Wij hanteren een zéér lage contributie, wij verwachten hiervoor van leden alle medewerking tijdens evenementen. Uiteraard houden wij rekening met rijders op de dag zelf.
  • ACC The Blue Birds wil contributie zo veel mogelijk via automatische incasso innen
  • Het rekeningnummer van ACC The Blue Birds is: NL48 RABO 0125314558 (Rabobank)

De contributie van ACC The Blue Birds bedraagt €15,- per jaar.
Nieuwe leden (met uitzondering van jeugdleden) betalen het eerste jaar €25,- i.v.m. administratiekosten.

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor ons huishoudelijk reglement voor leden.

Entree autocrosswedstrijden

Leden betalen (op vertoning van hun ledenpasje) geen entree voor wedstrijden georganiseerd door ACC The Blue Birds.

Licenties (A.S.U.Z)

Leden van ACC The Blue Birds kunnen bij Robert Sevriens hun licentie aanvragen voor de wedstrijden van de A.S.U.Z. De kosten van deze licentie bedragen €40,- per jaar.

Kleding

Alle leden hebben eenmaal het recht op een polo (zo lang de voorraad strekt) van ACC The Blue Birds waarvan wordt verwacht dat deze tijdens de eigen evenementen gedragen worden.